W dniach od 26 maja do 01 czerwca 2013 roku zorganizowany zostanie w całej Polsce V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin. Również w tym roku miasto Kamień Pomorski zgłasza swój udział w Turnieju. Głównym celem uczestnictwa w imprezie jest promowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia wśród jak największej liczby mieszkańców naszego miasta.

Patronat nad przebiegiem imprez XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin sprawuje Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako koordynator turnieju w naszym mieście zachęca do uczestnictwa w dniach od 26 maja do 01czerwca 2013r. zawodach, turniejach, wycieczek, rajdów i imprez sportowo- rekreacyjnych. Kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych jest integralną częścią Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Znajdziecie tam Państwo wykaz wszystkich imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, kluby , podmioty kultury fizycznej które działają w naszym mieście a także imprezy przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.


REGULAMIN TESTU COOPERA DLA WSZYSTKICH

1.Cel imprezy:
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kamień Pomorski
- Określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm
- Stworzenie sportowej atmosfery integracji
- Wspomaganie zdrowia poprzez wysiłek fizyczny i relaks

2. Organizatorzy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim
Patron medyczny: Szpital im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

3. Termin i miejsce.
Test Coopera odbędzie się 01 czerwca 2013r.(sobota) na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim
Początek Testu/12 min./ o godzinie 10.00
Zapisy do Testu 12min. od godz.9.30
Początek Testu /marsz 4.8km/ o godz.11.15
Zapisy do Testu/ marsz 4,8 km/ od godz. 11.00

4. Kategorie startowe.
W Teście Coopera udział biorą wszyscy miłośnicy aktywności ruchowej od 13 roku życia
Uczestnicy Testu zostaną przydzieleni do kilku serii, ich ilość zależna będzie od ilości zgłoszeń

5. Uczestnictwo.
Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania. W teście mogą startować te osoby które nie mają przeciwwskazań lekarskich. Osoby które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach. Dla osób mniej zaawansowanych/tylko marsz/ przewidziano zmodyfikowany Test Coopera na dystansie 4.8 km /osoby uprawiające Nordick Walking/

6. Świadczenia.
- Każdy uczestnik Testu otrzymuje numer startowy
- Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą test otrzymują certyfikat uczestnictwa
- Po ukończeniu testu każdy uczestnik otrzymuje pakiet żywnościowy
- Organizator zapewnia opiekę medyczną
- Dla najlepszych szkół puchary i dyplomy oraz nagrody niespodzianki dla indywidualnych uczestników Testu

7. Postanowienia końcowe.
- Podczas biegu/marszu/ uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej
- Wszyscy uczestnicy testu wyrażają zgodę na publikacje ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97)
- W sprawach nie ujętych regulaminem rozstrzyga Organizator
- Dla najlepszej Szkoły Puchar oraz nagrody niespodzianki dla wszystkich
- Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 913824227 lub 602694495

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

  • keep.jpg

BIP