Drukuj

AKTYWNA MŁODZIEŻ WYBIERA ŚCIANKĘ I PARK LINOWY

W lutym i marcu 2017 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadził ankietę badającą preferencje spędzania czasu wolnego wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim, aby zorientować się jaka aktywność sportowa spotka się z największym zainteresowaniem młodzieży.

 wykres1

Badanie przeprowadzono w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica i Publicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich.

Ankietę wypełniło 338 uczniów ( 186 kobiet i 152 mężczyzn) w wieku od 13 do 20 lat.

Większość z nich -55%- deklarowało udział w aktywności sportowej kilka razy w tygodniu,30 % wskazało, że będzie to raz w tygodniu, a 12% zaznaczył aktywność raz
w miesiącu.

Zaangażowanie w pomoc przy realizacji projektu wykazało 43 % badanych.

 To bardzo wysoka aktywność i chęć działania w skali kraju. Według badań HBSC przeprowadzonych w Polsce w 2014 tylko 24,2 % młodzieży objętej badaniem wykazywało aktywność fizyczną na poziomie potrzebnym do prawidłowego rozwoju i utrzymania zdrowia to jest kilka razy w tygodniu, podobnie chęć aktywnych działań wykazuje około 20 % młodych ludzi.

Największe zróżnicowanie odpowiedzi pojawiło się pytaniach skali:" Najbardziej ucieszy mnie, gdy w Kamieniu Pomorskim powstanie:-ścianka wspinaczkowa, -skatepark, -siłownia na świeżym powietrzu, -park linowy, -sala bilardowa,- inne(wpisz jakie)". Zadaniem uczniów było przypisane każdej z możliwości punktacji od 1 do 6, gdzie 1 znaczyło najważniejsze dla mnie, a 6- najmniej ważne dla mnie.

Park linowy i ścianka wspinaczkowa uzyskały po 2 punkty w skali ważności, po 3 punkty zdobyły skatepark, siłownia na powietrzu i bilard. Taką samą liczbę uzyskała też pozycja "inne", która był szczególnie ważna dla uczniów gimnazjum. W propozycjach form spędzania czasu wolnego przeważało kino, basen ( aquapark), lodowisko, kręgle i centrum handlowe, pojawiała się też strzelnica, park trampolin, motokross, klub, sala gier.

Podobne w pytaniu o sekcje sportowe-najwięcej osób wybrało paintball, ale ścianka wspinaczkowa, sekcja rowerowa i survival otrzymały równie wysokie miejsce w skali ważności. Pozycja "inne" zdobyła 3,8 punktów. Pojawiły się liczne propozycję takie jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, gimnastyka artstyczna, żeglarstwo, jeździectwo.

Z badania wynika, że młodzież jest zainteresowana aktywnością sportową, wie którą najbardziej preferuje, a której nie, jednak indywidualne różnice są tak duże, że każda
z aktywności będzie miała podobną liczbę zwolenników, jak osób nieusatysfakcjonowanych. Ważne jest wykorzystanie zaangażowania młodzieży i uwzględnienie jej preferencji w planowaniu inwestycji w mieście.

Bardzo dziękujemy dyrekcji i nauczycielom za możliwość przeprowadzenia ankiety, a uczniom za rzetelne odpowiedzi i pozytywne komentarze.

Zespół MOSiR

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

  • keep.jpg

BIP