REGULAMIN KORZYSTANIA Z MAŁEJ SALKI FITNESS

1. Wszyscy korzystający z salki powinni zapoznać się z jej regulaminem
2. Salka jest obiektem zarządzanym przez MOSiR w Kamieniu Pomorskim
3. Z salki mogą korzystać tylko kobiety
4. Zajęcia na salce odbywają się w pn.-pt. od 8.00 do 21.00 oraz w sobotę od 10.00 do 15.00
5. Salka przeznaczona jest do ćwiczeń indywidualnych
6. Przed wejściem na salkę obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia na czyste sportowe
7. Zajęcia w salce fitness są odpłatne
    - wejście jednorazowe 5zł
    - karnet miesięczny 30zł
8. Sprzedaż biletów i karnetów prowadzi pracownik MOSiR-u
9. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
10. Korzystając z salki fitness jest się w pełni świadomym, że instruktor nie jest obecny. Personel w miarę możliwości udziela instrukcji
11. Osoby poniżej 16 lat mogą wyłącznie korzystać z salki fitness pod opieką osoby dorosłej. Osoby które ukończyły 16 lat a jeszcze są niepełnoletnie winny okazać oświadczenie zgody podpisane przez opiekuna
12. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem
13. Jednorazowo na salce może przebywać do 8 osób
14. W celu zapoznania się z obsługą sprzętu znajdującego się na salce należy konsultować się z personelem Hali Sportowej
15. Na terenie salki napoje można tylko wnosić w plastikowych butelkach lub bidonach
16. Na salce obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów alkoholowych.
17. Za zniszczenie i uszkodzenie sprzętu, który wykorzystywany był niezgodnie z jego przeznaczeniem odpowiada osoba korzystająca
22. Przedmioty wartościowe można przechowywać w szafkach do tego przeznaczonych, klucze znajdują się na portierni
18. Osoby ćwiczące na Sali zobowiązane są do okazywania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników.
19. Utrzymanie czystości na sali, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania
20. Uwagi lub wnioski należy kierować do dyrektora MOSiR-u lub gospodarza obiektu
21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2014.r.

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

  • keep.jpg