1. Siłownią zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pom.
 2. Osoby korzystające z siłowni podlegają przepisom niniejszego regulaminu oraz Regulaminowi Porządkowemu Hali Widowiskowo Sportowej
 3. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 21.00
 4. Korzystanie z siłowni jest odpłatne/ cennik opłat / Obowiązuje wykupienie biletu jednorazowego lub karnetu.
 5. Po okazaniu biletu lub karnetu osoba korzystająca z siłowni otrzyma kluczyk od szatni który należy oddać pracownikowi Hali przed wejściem na siłownie i po zakończeniu ćwiczeń i przebraniu się w szatni
 6. Opłaty za korzystanie z siłowni należy dokonać w biurze MOSiR-u
 7. W siłowni mogą przebywać tylko osoby które wykupiły bilet lub karnet
 8. Osoby korzystające z siłowni muszą mieć ukończone 16 lat
 9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów/ z zaznaczeniem braku przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń siłowych
 10. Korzystanie z siłowni odbywa się na własną odpowiedzialność
 11. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe
 12. Pracownik Hali ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości od osoby chcącej korzystać z usług siłowni
 13. Przed przystąpieniem do ćwiczeń osoba zobowiązana jest sprawdzić stan techniczny urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów oraz na zaciski na hantlach i sztangach
 14. Wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz skaleczenia i urazy należy zgłaszać pracownikom MOSiR
 15. Zabrania się kładzenia rąk na linkach wyciągów i innych ruchomych elementów urządzeń
 16. Urządzenia do ćwiczeń należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem
 17. Przebieranie  na terenie siłowni jest zabronione
 18. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników siłowni do utrzymania czystości.
 19. Zabrania się kładzenia ciężarków i talerzy na parapecie okna oraz opierania talerzy od sztangi i sztangielek o ścianie.
 20. Korzystający z siłowni po zakończeniu ćwiczeń zostawia po sobie porządek/ sztangielki, talerze, ławeczki / odkłada na wyznaczone miejsce
 21. Ćwiczący, który wykonuje podejście zbliżone do maksymalnego powinien zapewnić sobie asekurację
 22. Za ewentualne uszkodzenie sprzętu i wyposażenia z własnej winy korzystający ponosi odpowiedzialność materialną
 23. Jednocześnie z urządzeń nie może korzystać więcej niż 10 osób
 24. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów lub obciążeń na stosach
 25. Na tablicy informacyjnej osoby korzystające z siłowni po raz piewszy mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami  ułatwiającymi podjęcie ćwiczeń.
 26. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia , a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni
 27. Wszelkie skargi odnośnie funkcjonowania siłowni proszę zgłaszać pracownikowi hali lub

Dyrektorowi Ośrodka.

Kamień Pomorski 10.04.2013.r.

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

 • keep.jpg