Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych ”Moje boisko-Orlik 2012”

 

1. Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kamień Pomorski administratorem zespołu boisk sportowych ”Moje Boisko-Orlik2012” jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

2. Boiska czynne są w następujących godzinach:

a) Zajęcia szkolne w ramach godzin wychowania fizycznego

Poniedziałek-piątek  8.00 – 15.00

b) Dla wszystkich chętnych

Poniedziałek – piątek  15.00 – 22.00

Sobota  10.00 – 22.00

Niedziela  10.00 – 22.00

3. W miesiącu lipcu sierpniu boiska otwarte codziennie w godz. 10.00 – 22.00

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor może zawiesić korzystanie z obiektu

5. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur

6. Istnieje możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora

7. Korzystanie z boiska jest bezpłatne

8. Osoby korzystające z boiska mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.10b

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) Korzystania z boiska bez zgody instruktora

b) Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców

c) Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np.:rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

d) Niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska

e) Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

f) Palenie tytoniu, spożywania alkoholu

g) Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

h) Zakłócenia porządku i używania słów wulgarnych

i) Przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opiekuna

j) Wprowadzania zwierząt

11. Instruktor, zgodnie z postanowieniami punktu 10, w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

c) nakazać opuszczenie terenu boiska

d) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub policję

12. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu Pomorskim

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

  • keep.jpg