WAŻNE w związku z narodową kwarantanną od dnia 28 grudnia 2020 do dnia 17 stycznia 2021 obiekty sportowe zarządzane przez MOSIR będą dostępne wyłącznie na potrzeby zajęć sportowych dla klubów i stowarzyszeń prowadzonych przez polskie związki sportowe. W tym terminie obiekty nie będą otwarte dla klientów indywidualnych.
 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w okresie 28.12.2020-17.01.2021 będzie udostępniał obiekty sportowe wyłącznie dla grup spełniających poniższe warunki
 
Rozdział 3. § 10 ust. 15, do dnia 17 stycznia 2021r. prowadzenie działalności polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
 
zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej
 
dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
 
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
 
Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez uprawniony podmiot ( w rozumieniu Rozdziału 3. § 10 ust. 16. Rozporządzenia).
 
Aby zarezerwować obiekt na zajęcia sportowe należy ustalić dostępny termin i godzinę. W tym celu prosimy o kontakt pod numer tel. 91 382 42 47
 
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w okresie od 28.12.2020 do 17.01.2021 skrócone zostają godziny otwarcia MOSiR
 
MOISR otwarty będzie w godzinach od 7do15 od poniedziałku do piątku.

 

Wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz imprez

Oferta

KALF

13 kwietnia 2022
MOSiR w Kamieniu Pomorskim zaprasza dzieci wieku od 4 do
14 stycznia 2022
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wraz z

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

Informacja

28 grudnia 2020

OSTATNIE AKTUALNOŚCI