PROCEDURY

KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

 w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Covid-19

 

           W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim ustanawia procedury korzystania z pomieszczeń hali widowiskowo- sportowej:

 

 1. Począwszy:

       1) od dnia 20 maja 2020 r. umożliwia się korzystanie z następujących pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej:

a) Sali gimnastycznej „Lustrzana”

b) hali głównej sportowej

      2) od dnia 16 czerwca 2020 r. umożliwia się korzystanie z

 1. siłowni
 2. sauny.

2. Korzystanie z obiektów i pomieszczeń sportowych jest możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pod następującymi wymogami:

1) Korzystający z obiektów sportowych i pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej prowadzą zajęcia sportowe z zachowaniem dystansu społecznego (minimum 2 metry).

2) W przypadku indywidualnego sprzętu treningowego osoby w trakcie zajęć sportowych korzystają z własnego sprzętu.

3) Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez osoby wchodzące i opuszczające obiekt, za pomocą środków dezynfekcji znajdujących się na terenie obiektów sportowych.

4) Obowiązuje noszenie maseczki w drodze na obiekt sportowy i w trakcie przebywania
w jego obrębie.   

5)  W pomieszczeniach na hali widowiskowo - sportowej może przebywać jednocześnie:

a) Sala gimnastyczna „Lustrzana” -  maksymalnie 16 osób + 2 trenerów

b) siłownia – 10 osób 

c) sauna - 1 osoba,  lub 2 osoby będące członkami tej samej rodziny.

      6)  Zajęcia grupowe:

 1. Zajęcia grupowe odbywają się na podstawie grafika, zaakceptowanego przez Dyrektora MOSiR po wcześniejszym zgłoszeniu rezerwacji telefonicznej (pod numerem 91 38 42 27) lub mailowej hala@mosir-kamien.pl
 2. Między kolejnymi grupami musi być zachowany 15 minutowy odstęp w celu zmniejszenia kontaktu pomiędzy uczestnikami kolejnych grup.
 3. Uczestnicy w drodze na zajęcia kierowani są bezpośrednio do pomieszczeń hali, drogą wytyczoną przez pracowników  MOSiR.
 4. Kolejne grupy uczestników oczekują na wejście do hali widowiskowo - sportowej przed głównym wejściem do budynku. Zalecane jest niegrupowanie się przed obiektem i zachowywanie dystansu minimum 2 metrów.

5. Organizator zajęć (trener lub osoba odpowiedzialna za każdą grupę) zobowiązany jest do

 1. wprowadzenia i wyprowadzenia uczestników zajęć treningowych do i z budynku hali. Rodzice dzieci pozostają na zewnątrz budynku.
 2. do sporządzenia  listy uczestników zajęć sportowych. Lista jest dostępna do wglądu Dyrektorowi MOSiR..
 3. zapewnienia udziału w zajęciach jedynie osób zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz zebrania oświadczeń od uczestników potwierdzających ich stan zdrowia (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego dokumentu).
 4. egzekwowania od uczestników zajęć przestrzegania procedur.

7)  Korzystanie z siłowni:

 1. Na siłowni dopuszcza się do użycia sprzętów do ćwiczeń w odległościach od siebie - przynajmniej 1,5 m
 2. Wprowadzono przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji       pomieszczeń; zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Ćwiczący mają obowiązek dezynfekować każde urządzenie po zakończonym ćwiczeniu.
 4. Na siłowni dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk  i sprzętu.

3. Każdy uczestnik zajęć sportowych i rekreacyjnych ma obowiązek zapoznania się
z powyższymi procedurami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W każdym momencie powyższe procedury mogą zostać doprecyzowane zgodnie z potrzebami korzystających lub wymogami sanitarnymi.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim

 

 


 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH / w związku ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia sportowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz imprez

Oferta

KALF

13 kwietnia 2022
MOSiR w Kamieniu Pomorskim zaprasza dzieci wieku od 4 do
14 stycznia 2022
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wraz z

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

PROCEDURY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

20 maja 2020

OSTATNIE AKTUALNOŚCI