Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski zamierza zlecić wykonanie usługi w zakresie "czyszczenia powierzchni wraz z usunięciem linii i nałożenie warstw polimerowych na podłodze hali sportowej MOSiR.

Usługa dot. czyszczenia powierzchni oraz usunięcia linii i nałożenia warstw polimerowych na     podłodze hali sportowej.  Linie klejone należy usunąć wraz klejem, na podłodze hali częściowo     występują także linie malowane,  
1) Wymiary powierzchni czyszczonej/ polimeryzacji : 1 175 m kw.
2) Długość linii do usunięcia – ok. 500 mb.
3) Rodzaj podłogi: Linoleum | Tarkett (ostatnio wykonywana usługa polimeryzacji podłogi - powyżej 10 lat),
4) Zakres usługi powinien obejmować w szczególności:
  - usunięcie linii  z  powierzchni -  ok. 500 mb. - linie naklejone, częściowo namalowane.
  - przygotowanie powierzchni do czyszczenia
  - nałożenie na powierzchnię środka czyszczącego
  - czyszczenie mechaniczne powierzchni
  - zebranie środka z powierzchni mytej
  - minimum dwu krotne zneutralizowanie powierzchni wodą
  - minimum dwu krotne  ręczne nałożenie środka zabezpieczającego powierzchnię (polimer)
4) Termin wykonania usługi: do 11.01.2020 - dokładny termin po uzgodnieniu z Zamawiającym (dni powszednie: godz.7 - 22, weekendy godz.: 8-18).

Treść ogłoszenia wraz z formularzem ofertowym dostępna na stronie bip MOSiR w Kamieniu Pomorskim:

http://www.mosirkamienpom.naszbip.pl/przetargi

Oferty należy składać do dnia 12.12.2019 r. do godziny 12.00 wyłącznie w formie papierowej osobiście lub za pomocą poczty.

Szczegóły w treści ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz imprez

Oferta

KALF

13 kwietnia 2022
MOSiR w Kamieniu Pomorskim zaprasza dzieci wieku od 4 do
14 stycznia 2022
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wraz z

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

Zapytanie ofertowe: Czyszczenie powierzchni wraz z usunięciem linii i nałożenie warstw polimerowych na podłodze hali sportowej MOSiR w Kamieniu Pomorskim.

04 grudnia 2019

OSTATNIE AKTUALNOŚCI